Městské linky jiných dopravců než DP

Linka 255 - Martin Uher s.r.o.

(1)

(1) Karosa B 951 ev. č. 1137 (r. v. 2003) na konečné linky 255 Přívoz Strnady (dnes Jíloviště, přívoz) v únoru 2005.

LinkaTrasa (vybrané zastávky)
255

Smíchovské nádraží =MB= - Lihovar - Malá Chuchle - Dostihová - Lahovice - Zbraslavské nám. - Na Plácku - Strnady - Přívoz Strnady*
*Zastávka Přívoz Strnady od zrušení linky 26. února 2006 Jíloviště, přívoz.

Martin Uher s.r.o.

(2)

(2) Karosa B 932E ev. č. 1125 (r. v. 1999) na lince 255 v obratišti Smíchovské nádraží, září 2003.

Autobusová linka číslo 255 zahájila provoz v roce 1981 v trase Lihovar - Strnady. V roce 1985 byla po zprovoznění úseku metra I.B prodloužena z Lihovaru na Smíchovské nádraží. Dalšími změnami trasy neprošla. Konečná zastávka Strnady byla přejmenována na Přívoz Strnady v roce 1993.
Ve směru Smíchovské nádraží - Přívoz Strnady měřila linka 255 14,2 km, v opačném 14,6 km. Jízdní doba činila před ukončením provozu 22 minut.

(3)

(3) Karosy C 834 zleva ev. č. 1100 (r. v. 2000) a 1114 (r. v. 1999) na konečné linky 255 Smíchovské nádraží, prosinec 2004.

Dopravce Martin Uher z Mníšku pod Brdy převzal provoz linky 255 1. října 1992. Stala se tak jeho vůbec první autobusovou linku. V té době ji obsluhoval jediný autobus.
Původně zajišťovaly provoz linky do konce roku 1990 dopravní závody ČSAD KNV Praha, v letech 1991 a 1992 poté v různých obdobích Dopravní podnik hl. m. Prahy, garáže Řepy, Zdeněk Fedorka - FEDOS a ČSAD Praha - západ.

(4)

(4) Karosa C 954 ev. č. 1133 (r. v. 2002) na lince 255 v zastávce Malá Chuchle, únor 2006.

Dnes zajišťuje dopravce Martin Uher provoz několika regionálních linek Pražské integrované dopravy včetně linky cyklobusu. Jeho autobusy jsme mohli v minulosti v MHD vidět někdy také na linkách náhradní dopravy, kam si je zapůjčoval dopravce Hotliner. Svou první a poslední městskou linku provozoval dopravce až do soboty 25. února 2006. Od následujícího dne je zrušena.

(5)

(5) Dnes již vyřazená Karosa B 732 ev. č. 1102 z r. 1987 (původem z DP hl.m. Prahy) přijíždí do zastávky Smíchovské nádraží v zimě 2001/2002.

Původně dopravce na linku vypravoval vozy městského trojdvéřového provedení typů Karosa B 731 a B 732 a dvoudvéřového linkového provedení Karosa C 734. Karosy B 731 s automatickou převodovkou byly záhy vyřazeny, naopak přibyly městské vozy Karosa B 932E s mechanickou převodovkou a B 951 s převodovkou automatickou, které v posledních letech zastávaly většinu provozu linky. Méně často zasahovaly do provozu i novější dvoudvéřové vozy Karosa C 834, Karosa C 934(E) a C 954(E).
Nasazované vozy jezdily v nátěru bílém, žluto-šedém, modro-bílém nebo dříve i červeno-bílém.

(6)

(6) Karosa B 951 ev. č. 1137 (r. v. 2003) na lince 255 v zastávce Dostihová v únoru 2006.

Provoz linky 255 nebyl nikdy příliš čilý a po zřízení souběžné linky 314 v prodloužené trase Smíchovské nádraží - Strnady - Davle - Mníšek pod Brdy (později převedené do Nové Vsi pod Pleší) byl ještě omezen. Dalším omezením významu linky byla integrace linek dopravců Bosák a Probo Trans Beroun ve směru do Štěchovic 1. července 2004.

(7)

(7) Karosa C 934E ev. č. 1127 (r. v. 2000) na konečné linky 255 Smíchovské nádraží, prosinec 2004.

Od 12. prosince 2004 byl provoz linky znovu posílen. Do ukončení provozu tak jezdila v pracovní dny linka 255 v ranní špičce v intervalu 20 - 60 minut (do 12. prosince kolem 60 minut), dopoledne v intervalu okolo 30 - 120 minut, odpoledne po hodině (do 12. prosince jezdily pouze nahodile tři spoje, zbytek dopravy zajišťovala linka 314) a večer jezdilo ještě šest spojů v náhodných intervalech (do 12. 12. dva spoje kolem 21. a 22. hodiny). Mimo pracovní dny se jezdilo v intervalu 60 - 120 minut.

(8)

(8) Karosa C 954 ev. č. 1133 (r. v. 2002) na lince 255 u zastávky Zbraslavské náměstí, duben 2005.

Od neděle 26. února 2006 je linka číslo 255 zrušena a nahrazena převedením spojů na příměstskou linku číslo 314 (Smíchovské nádraží - Nová Ves pod Pleší). Zároveň je bývalá konečná zastávka linky 255 Přívoz Strnady přejmenována na Jíloviště, přívoz (a současně i blízká zastávka příměstských linek Výzkumný ústav Strnady na Jíloviště, Výzkumný ústav). Linka 314 má nově vedeny vybrané spoje pouze v trase Smíchovské nádraží - Jíloviště, přívoz.

(9)

(9) Karosa B 951 ev. č. 1137 (r. v. 2003) vyjíždí na lince 314 z konečné Jíloviště, přívoz v neděli 26. února 2006. O den dříve byl spoj ještě veden na lince 255 a konečná nesla název Přívoz Strnady.

Tím došlo k zániku dvou zajímavých situací v systému Pražské integrované dopravy: skončilo působení dopravce Martina Uhera v městské dopravě a zároveň byl zrušen provoz jediné městské autobusové linky se zastávkou mimo území hl. m. Prahy (zastávka Přívoz Strnady, dnes Jíloviště, přívoz, leží v katastru obce Jíloviště ve Středočeském kraji).

Zpět na hlavní stranu