Autobusové garáže DP

Hostivař

(1)

(1) Pohled na garáže Hostivař od konečné tramvají Ústřední dílny DP, červenec 2004.

V Hostivaři byla v roce 1985 otevřena opravna autobusů, která nahradila zároveň dílny v Rustonce, Libni a Košířích. Autobusové garáže se zde nacházejí teprve od roku 1994, kdy sem byly přesunuty z opuštěného areálu v Libni. Kapacita hal je 110 vozů bežné délky. Autobusy nejmladších pražských garáží DP však využívají i venkovní stání.

(2)

(2) Kloubové autobusy Karosa B 741 v Hostivaři v září 2005 - zleva čtyři vozy v původním provedení bez digitálních orientací z r. 1995 (6099, 6097, 6088, 6083) a čtyři modernizované z r. 1992 (6014, 6012, 6010 a 6005).

Dopravně opravárenský závod Hostivař (DOZ) se k 1. září 2005 podílel na provozu 50 linek MHD, z toho čtyř linek nočních, jedné příměstské, šesti školních a dvou linek zvláštní linkové dopravy (linky 103 001 a 103 003 pro zdravotně a tělesně postižené).

(3)

(3) Odstavná plocha autobusů v garážích Hostivař s drtivou převahou vozů typové řady Karosa B 700 v září 2005.

V ranní špičce je nasazeno zhruba 160 hostivařských autobusů. K 1. září 2003 měla provozovna Hostivař k dispozici celkem 192 autobusů, z toho 24 kloubových. K 1. září 2005 bylo v Hostivaři celkem 204 autobusů, z toho 50 kloubových a 51 nízkopodlažních bežné délky.

(4)

(4) Pohled na část areálu garáží Hostivař od jihozápadu (ze skládky zeminy), leden 2006.

(5)

(5) Pohled na část areálu garáží Hostivař od jihozápadu (ze skládky zeminy), leden 2006.

Kromě garážování a údržby autobusů zabezpečuje dopravně-opravárenský závod (DOZ) opravárenskou činnost pro celý odštěpný závod Autobusy i pro další zákazníky. V letech 1996 - 2002 zde bylo provedeno 209 generálních oprav autobusů Karosa. Modernizace autobusů (označené jako střední opravy) byly obnoveny v roce 2005. Opravují se zde i exponáty muzea MHD. Stanice technické kontroly slouží i jiným zákazníkům.

(6)

(6) Odstavná plocha s autobusy typové řady Karosa B 900, září 2005.

Hostivařské garáže leží v těsné blízkosti tramvajové konečné Ústřední dílny DP ve společném areálu s tramvajovými opravnami. Vjezd do areálu je z ulice Karosářská, která jej odděluje od depa metra.

(7)

(7) Pět ze sedmi autobusů Karosa B 732 v úpravě pro přepravu zdravotně a tělesně postižených v garážích Hostivař - zleva ev. č. 5439, 5424, 5409, 5484 (všechny r. v. 1988) a 5717 (r. v. 1990). Září 2006.

V garážích Hostivař působí také autoškola DP, která disponuje autobusy Karosa B 732, C 734, B 741 a Karosa-Renault CityBus 12m. Kromě ní je zde soustředěna i zájezdová doprava DP, která je od roku 2005 samostatnou organizační jednotkou. Zájezdové autobusy DP jsou popsány na samostatné stránce.

(8)

(8) Autobusy Karosa B 731 a B 732 v garážích Hostivař v září 2006.

Dny otevřených dveří DP se v garážích Hostivař konaly v září 2003, 2005 a 2006.

(9)

(9) Jedna z odstavných ploch garáží Hostivař s autobusy běžné délky, září 2006.

(10)

(10) Dvě Karosy C 734 autoškoly DP v garážích Hostivař, červenec 2004.

Zpět na hlavní stranu