Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Holešovice zastávka

(1)

(1) Železniční zastávka Praha - Holešovice zastávka v lednu 2004.

Železniční zastávka Praha - Holešovice zastávka se nachází na trati číslo 091 Praha - Kralupy nad Vltavou, která pokračuje pod číslem 090 přes Roudnici nad Labem a Ústí nad Labem do Děčína, dle staničení v km 412,5 (od Vídně trasou Severní dráhy císaře Ferdinanda).
Vzhled i umístění této zastávky jsou neobvyklé. Leží v těsné blízkosti dvou železničních stanic - Holešovic a Buben. S Bubny je tato zastávka přímo kolejově spojená a vzdálenost čekárny holešovické zastávky a bubenské staniční budovy po kolejích je pouhých zhruba 400 metrů!
Nabízí se tedy otázka, proč vlastně tato zastávka existuje. Vysvětlení je jednoduché: zastávkové vlaky do Kralup stanicí Bubny projíždění a místo toho staví zde. Toto řešení má dvě výhody: jednak jsou koleje tratě 091 na bubenském nádraží příliš daleko od staniční budovy a přecházení většího počtu kolejí by bylo pro cestující nepohodlné a nebezpečné, jednak je poloha holešovické zastávky v sousedství ulice U Výstaviště s tramvajovým provozem výhodnější než poloha nádraží Bubny.

(2)

(2) Elektrická jednotka řady 451 přijíždí do zastávky Praha - Holešovice zastávka v červnu 2005.

Provoz na prvním úseku Severní státní dráhy z Prahy do Lovosic (dnešní trati číslo 091) byl zahájen již v roce 1850, tehdy však vlaky Holešovicemi pouze projížděly. Zastávka zde byla zřízena v roce 1890. Před otevřením železniční stanice Praha - Holešovice v roce 1985 se nazývala pouze Holešovice, později Praha - Holešovice. V minulosti některé vlaky ve směru od Kralup v Holešovicích zastávce končily a na nástupišti stály dvě budovy s krytou čekárnou mezi sebou. Fungovala zde dokonce i výdejna jízdenek a restaurace. V 80. letech byly budovy zbořeny a nahrazeny současnou skromnou čekárnou z vlnitého plechu s vylepenými jízdními řády, podobnou čekárnám na zastávkách MHD.

(3)

(3) Elektrická lokomotiva řady 163 "peršing" projíždí holešovickou zastávkou v červnu 2005.

Trať číslo 091 je dvoukolejná a elektrifikovaná. Holešovická zastávka není bez kolejového rozvětvení, jak by se podle jejího názvu dalo předpokládat. Naopak, nachází se zde několik výhybek a přímé koleje před jediným nástupištěm jsou hned čtyři, všechny elektrifikované. Toto řešení je dáno tím, že je zastávka vlastně vklíněna do zhlaví ŽST Praha - Bubny. Ze čtyř kolejí používají zastávkové vlaky dvě prostřední. Směrem na Kralupy se za zastávkou nachází most přes již zmíněnou ulici U Výstaviště.

(4)

(4) Elektrická jednotka řady 680 "pendolino" projíždí na rychlíku z Děčína do Prahy zastávkou Praha - Holešovice zastávka v září 2005.

V Praze - Holešovicích zastávce zastavují pouze osobní (zastávkové) vlaky, obsluhované převážně elektrickými jednotkami "panťáky" řad 451 a 452 nebo dvoupatrovými řady 471. V Praze jsou vlaky ukončeny na Masarykově nádraží (poslední večerní vlak jede na hlavní nádraží a zpět), jejich druhou konečnou jsou Kralupy nad Vltavou nebo Roudnice nad Labem. Ve špičkách pracovních dnů jezdí vlaky v pravidelném intervalu 30 minut, v ostatních obdobích 60 minut.
Úsek tratě Praha - Vraňany spadá do tarifních pásem Pražské integrované dopravy, z toho v úseku Praha - Kralupy nad Vltavou je zavedena plná integrace, na zastávkových a spěšných vlacích lze tedy využívat i vybrané druhy jednotlivých jízdenek PID. Každá železniční stanice i zastávka v tomto úseku je vybavena označovacími strojky těchto jízdních dokladů.

(5)

(5) Dvoupatrová elektrická jednotka řady 471 na osobním vlaku do Roudnice nad Labem v zastávce Praha - Holešovice zastávka v prosinci 2005.

Využití zastávky cestujícími je poměrně slušné, nákladní vlaky tudy pouze projíždějí a k případnému odstavování nebo manipulaci používají kolejiště blízké stanice Bubny. Přímo u vlakové zastávky se nenachází žádná zastávka MHD, nejbližší jsou Výstaviště a Nádraží Holešovice.

Zpět na hlavní stranu