Benešov

Poslední aktualizace 18. 2. 2006
(1)

(1) Karosa B 732 BNA 76-84 na konečné linky 2 Spořilov II - mat. školka, únor 2006.

Město Benešov leží ve Středočeském kraji v Benešovské pahorkatině a v současné době má zhruba 16 000 obyvatel. Funguje zde průmysl potravinářský, strojírenský, stavebních hmot a papírenský. V Benešově se nachází několik historických památek, z nichž nejzajímavější je torzo minoritského kláštera. Západně od města leží v jeho blízkosti zámek Konopiště.
Železničním cestujícím a zaměstnancům je město známo jako "Benešov u Prahy". Ačkoli tento rozšířený název budí dojem těsné blízkosti Prahy, po dráze je Benešov od hranic hlavního města vzdálen 32 km a jízda sem trvá z hlavního nádraží osobním vlakem 73 a rychlíkem 52 minut.

(2)

(2) B 732 BNA 69-77 na lince 2 na Autobusové stanici v květnu 2004.

Městskou hromadnou dopravu v Benešově provozuje dopravce ČSAD Benešov, a.s. Tato společnost spadající do skupiny ICOM transport vznikla oddělením z krajského podniku ČSAD KNV Praha. Nese sice název podle bývalého okresního města, ale její sídlo i s garážemi je ve 20 km vzdálené Vlašimi. Některé autobusy jsou vypravovány také z provozovny nákladní dopravy v Benešově - Marianovicích. Benešovské autobusové garáže (v ulici Červené Vršky, u autobusové zastávky Benešov, ČSAD) byly před několika lety zrušeny a na jejich místě stojí supermarket.

(3)

(3) Mercedes-Benz Conecto Ü BNJ 09-24 na konečné linky 1 Autobusová stanice se současně vyvěšenými orientacemi "Linka č. 120575 Praha - Benešov - Divišov - Vlašim" a "Městská doprava". Únor 2006.

Provoz městské hromadné dopravy je zajištěn dvěma autobusovými linkami označenými licenčními čísly 205 001 a 205 002. Zkrácené označení čísly 1 a 2 se sice používá, ale není příliš vidět. V jízdních řádech je uvedeno mezi licenčním číslem a trasou linky jako "MHD Benešov linka 1" resp. "linka 2", na autobusech je nejzřetelnější na bočních orientacích, na kterých je uvedena vedle jednociferného čísla linky základní trasa (bez ohledu na trasu aktuálního spoje). Na čele vozu je v pohledu zvenku vlevo nahoře obvykle umístěna cedule s nápisem typu "Linka č. 205002 MHD Benešov linka 2: Žel. st. - Spořilov - Marianovice - Černý les". Protože je tato cedule stejně velká jako číslo linky ve velkých městských provozech, je obtížně čitelná. V levé dolní části skla bývá umístěna ještě jedna až dvě cedulky s konečnou, resp. jednou nácestnou zastávkou, případně s nápisem "Městská doprava". Na zadním čele vozu se žádná orientace nenachází.

(4)

(4) SOR C 9.5 na lince 2 na autobusovém nádraží, květen 2004.

Zejména autobusy přehazované z regionálních linek jsou označeny velmi špatně, například orientacemi několika linek zároveň, takže se stěží pozná, jestli jedou na lince MHD, a ještě těžší je zjistit číslo linky a směr.
V následující tabulce jsou uvedeny trasy linek. Nejsou uvedeny všechny zastávky a nejsou vyznačeny varianty jednotlivých spojů.

1

Konečná stanice - U jatek - Zapova - Táborská kasárna - Aut. st. - U nemocnice - Kaufland - Pomněnice

2

Aut. st. (tam) - Spořilov samoobsluha (tam) - Spořilov II-mat. škola - Spořilov samoobsluha (tam) - Pennymarket (zpět) - Pražská - Aut. st. - ČKD - U topolu - Marianovice - Černý les

Obě linky jsou v provozu pouze v pracovní dny, a to linka 1 zhruba od 5.30 do 10.00 a od 13.00 do 17.30 hodin a linka 2 od 5.30 do 8.00 a od 13.30 do 16.30 hodin. V těchto obdobích jezdí na lince 1 jeden spoj za hodinu až za dvě a na lince 2 jedou 1 - 2 spoje za hodinu. Intervaly jsou nepravidelné.
Každá linka má několik variant trasy. V jízdním řádu linky 1 je uveden i úsek na Konopiště, který se ale už léta neprojíždí.

(5)

(5) Zastávkové označníky MHD Benešov - zleva "městská doprava" na Konečné stanici, klasický "zastávka" v zastávce U jatek a "městská doprava" na čekárně zastávky Spořilov II - mat. školka. Únor 2006.

Provoz městské hromadné dopravy je zajišťován autobusy městského trojdvéřového provedení Karosa B 732 a linkového dvoudvéřového provedení Karosa C 734, Karosa C 934, SOR C 9.5 a Mercedes-Benz Conecto Ü. Všechny autobusy mají podlahu v normální úrovni a mechanické převodovky.
V současnosti jsou provozovány dva vozy Karosa B 732 SPZ BNA 69-77 a BNA 76-84, které jsou oba v provedení s kulatým zadním čelem a jezdí v továrním červeno-bílém městském nátěru. V případě potřeby mohou sloužit jaké v MHD Vlašim.
Některé spoje městských linek jsou zajištěny přejezdy vozů z regionální dopravy. Přejíždějící vozy dvoudvéřového provedení jezdí v modro-bílém nebo výjimečně pouze bílém nátěru.

(6)

(6) Zastávkový označník "ČSAD městská doprava" na Autobusové stanici v květnu 2004. Dnes je nahrazen klasickým označníkem linkové dopravy s číslem stanoviště.

Do autobusů městské dopravy se nastupuje předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Jednotlivé jízdné MHD lze platit v hotovosti nebo čipovou kartou. Podle tarifu platného od 1. 1. 2006 činí při platbě v hotovosti u řidiče plné jízdné 9,- a zlevněné (děti 6 - 15 let) 4,- Kč pro jednu jízdu bez přestupu v celé síti. Plné jízdné platí také důchodci do 70 let. Se zlevněným jízdným se při platbě v hotovosti shoduje přepravné za větší zavazadla, kočárek bez dítěte a psa. Odpočítané mince se dávají řidiči do ruky a jízdenky jsou tištěny z pokladny.
Při platbě čipovou kartou stojí plné jízdné 7,- Kč, zlevněné 3,50 Kč a přepravné 3,- Kč. Zdarma se přepravují například děti do 6 let, občané nad 70 let, držitelé průkazky ZTP a ZTP-P, průvodce či pes ZTP-P a kočárek s dítětem.
Existují také časové jízdenky. Měsíční síťová jízdenka občanská stojí 160,- Kč, čtvrtletní 450,- Kč, zlevněná měsíční žákovská jízdenka 60,- a zlevněná měsíční jízdenka pro důchodce do 70 let za 100,- Kč.
Tarif MHD Benešov se tak shoduje s tarifem MHD Vlašim až na rozdílné ceny jízdného důchodců.

(7)

(7) Plnocenné jízdenky MHD v hodnotě 6,- Kč z předprodeje, květen 2004. Horní lístek je znehodnocen rukou řidiče, ostatní strojkem.

Do konce roku 2004 se provozech MHD ČSAD Benešov (Benešov a Vlašim) používalo mechanizované odbavování cestujících při nástupu předními dveřmi. Jízdenky se prodávaly v předprodeji (plné jízdné 6,- a zlevněné 3,- Kč), případně byly k dostání ve voze s přirážkou 1,- Kč. Shodné jízdenky, jaké se používaly pro MHD v Benešově, platily i pro městský provoz ve Vlašimi.
Při nástupu u řidiče si byli cestující povinni znehodnotit jízdenky z předprodeje v mechanickém strojku. Ten vyznačoval do šachovnice na jízdence čtyřmístný kód. Některá vozidla, přejíždějící z regionálních linek, mechanické strojky neměla. V takovém případě měl podle poučení na rubu jízdenky řidič vyznačit do rubového číselníku datum, ale ve skutečnosti jen odtrhával šachovnici nebo její část.
Jízdenky MHD z předprodeje bylo možno použít i na městských úsecích regionálních linek ČSAD Benešov. I zde řidič část jízdenky odtrhával. Kuriózní bylo poučení na rubu jízdenky, ve kterém stálo: "...můžete také předložit jízdenku k označení datem průvodčímu nebo řidiči autobusu". Kdy měly autobusy v této krajině asi naposledy průvodčí, pokud je vůbec někdy měly?

(8)

(8) Karosa C 934 BNA 84-65 na lince 1 na autobusovém nádraží v květnu 2004. Vůz je vybaven evidenčním číslem 1652 Pražské integrované dopravy a boční orientací linky 401 Senohraby - Nespeky.

Zastávky městské dopravy jsou osazeny klasickými označníky ČSAD s kulatými terči, na kterých je nakreslen autobus a pod ním napsáno buď "městská doprava" nebo "zastávka" (při současném využití dalšími linkami). Tyto označníky na stříbrných sloupcích nahradily v nedávné době původní "ČSAD městská doprava" a "ČSAD zastávka" na červených nebo žlutých sloupcích. Na autobusovém nádraží používají linky MHD označník s číslem stanoviště.
Jen několik zastávek je umístěno v zálivu a vybaveno čekárnou.
Jízdní řády jsou shodného provedení s regionálními a dálkovými linkami a odlišují se od nich pouze již zmíněným přípisem "MHD Benešov linka 1" resp. "linka 2" mezi licenčním číslem a trasou linky. Lepí se přímo na plech označníku.
Využití městské dopravy není příliš vysoké, protože po městě se dá snadno chodit pěšky a jít pěšky je většinou snazší než se přizpůsobovat slabému provozu autobusů.

(9)

(9) Parní lokomotivy "čtyřkolák" 434.0170 a "velkej bejček" 423.009 v ŽST Benešov u Prahy v květnu 2004.

Do Benešova vedou tři železniční tratě, číslo 221 Praha - Čerčany - Benešov, 220 Benešov - Tábor - České Budějovice a 222 Benešov - Vlašim - Trhový Štěpánov. Trať číslo 221 je dvoukolejná a elektrifikovaná a trať 220 jednokolejná a elektrifikovaná. Po těchto tratích jsou vedeny vlaky až do kategorie expres. V Benešově zastavují všechny. Trať číslo 222 je jednokolejná a neelektrifikovaná a jezdí po ní pouze osobní (zastávkové) vlaky.
Spojení s Prahou je zajištěno zastávkovými vlaky v intervalech 30 nebo 60 minut, rychlíky a expresy v intervalech 60 nebo 120 minut.

(10)

(10) Autobusové nádraží v Benešově se čtyřmi autobusy turecké výroby typu Mercedes-Benz Conecto Ü na regionálních linkách dopravce ČSAD Benešov. Únor 2006.

Většinu regionální a dálkové autobusové dopravy v Benešově provozuje ČSAD Benešov. Tento dopravce obnovuje svůj vozový park výhradně autobusy značky Mercedes-Benz, a to převážně typu Conecto Ü turecké výroby.
Regionální autobusová linka číslo 200 001 Benešov - Chotýšany - Vlašim je označována jako Integrovaná doprava ČSAD Benešov. Integrace spočívá v tom, že je linka rozdělena na tři tarifní pásma a jízdní doklad z této linky platný v příslušném pásmu je možno využít po dobu třiceti minut i na linkách MHD Benešov a Vlašim. Tarif MHD pro přepravu cestujících po Benešově a Vlašimi však na této lince neplatí, což je také uvedeno na cedulce na předních dveřích autobusu.
V letech 2000 - 2005 provozovala společnost ČSAD Benešov také linku Pražské integrované dopravy číslo 401 Senohraby - Pyšely - Nespeky. Autobusy z této linky byly nasazovány zároveň do MHD Benešov a někdy byly proto vybaveny současně mechanickým i elektronickým označovacím strojkem.
Dalšími dopravci v Benešově jsou například Connex Praha a ICOM transport Jihlava. Autobusové nádraží se nachází přímo před železniční stanicí. Významnou zastávkou autobusů meziměstských linek je také Benešov, odbočka na přeložce silnice číslo 3 na západním okraji města.

Odkazy
ICOM transport a.s.
Společnost pro veřejnou dopravu - Benešov
Autobusová zastávka - Benešovsko
Citybus - Informace o dopravci ČSAD Benešov
Město Benešov
Connex Praha, s.r.o.
České dráhy, a.s.

Zpět na hlavní stranu