Česká Lípa

Poslední aktualizace 20. 2. 2007
(1)

(1) Karosa B 732 1L5 5412 ev. č. 7032 (r. v. 1989) odstavená s orientacemi linky 1 u zastávky Křižovatka U jezu, prosinec 2004.

Okresní město Česká Lípa leží v severních Čechách, v Libereckém kraji, na řece Ploučnici. Je obklopeno Ralskou pahorkatinou. První zmínka o České Lípě pochází ze 13. století. Dnes zde žije zhruba 40 000 lidí.
Městu dominuje rozsáhlá sídlištní zástavba. Panelové domy byly budovány po roce 1970 zejména pro zaměstnance uranových dolů. Dnes funguje v České Lípě a okolí průmysl strojírenský, textilní, potravinářský a dřevozpracující. V historickém centru města se nacházejí zajímavé památkové objekty. Za pozornost stojí například zřícenina vodního hradu Lipý, který ležel původně na ostrově na Ploučnici a dnes je sevřen mezi čtyřproudou silnici a starou městskou zástavbu.

(2)

(2) Karosa B 741 1L5 5552 ev. č. 7003 na konečné linky 2 Nádraží ČD, únor 2007.

Městskou hromadnou dopravu v České Lípě provozuje dopravce VETT a.s. se sídlem v Nádražní ulici 287 v Zákupech, což je obec nedaleko města. Garáže městských autobusů se nacházejí v České Lípě v Poříční ulici v průmyslové zóně na břehu Ploučnice u zastávky MHD Chelčického.

(3)

(3) Karosa Citelis 12M 2L3 0991 ev. č. 7035 (r. v. 2005) na lince 4 v zastávce Erbenova, únor 2007.

Firma VETT zajišťuje provoz MHD od 1. července 1993, předtím vypravoval autobusy na městské linky českolipský dopravní závod ČSAD Ústí nad Labem (za časů existence krajských podniků ČSAD do roku 1990 označovaný číslem 402). Nový dopravce převzal většinu autobusů od původního. Akciovou společností je VETT od roku 1999. Smlouvu na zajišťování provozu měl VETT uzavřenou na 10 let a v roce 2003 byla prodloužena na dalších 10 let.
Autobusové linky mimo MHD Česká Lípa dopravce nevypravuje a nevlastní ani jiné autobusy než městského provedení. Další aktivitou firmy je provoz čerpací stanice pohonných hmot.

(4)

(4) Karosa B 931 CLA 19-05 ev. č. 7024 (r. v. 1997) manipulačně projíždí kruhovým objezdem u zastávky Špičák u nemocnice s orientacemi linky 3. Prosinec 2004.

Systém městské hromadné dopravy v České Lípě je v současné době tvořen jedenácti autobusovými linkami označenými čísly 1 - 8 a 10 - 12. Trasy linek jsou uvedeny v následující tabulce (nejsou vypsány všechny zastávky a nejsou rozlišeny varianty tras jednotlivých spojů):

LinkaTrasa
1

Špičák Žitavská - Špičák velkoprodejna - U pivovaru - Banco - Lipka (tam) - Hrnčířská (zpět) - Bulharská - Nádraží ČD - Bulharská - 5.května - Kopeček - Obalovna - Okřešice - Sosnová otočka

2

Lada K Rozvodně - Nákupní středisko SEVER - Špičák velkoprodejna - U pivovaru - Banco - Lipka (tam) - Hrnčířská (zpět) - Bulharská - Nádraží ČD - Vagónka - Varta - Delphi

3

Lada K Rozvodně - Okružní prodejna - Nákupní středisko SEVER - ČD zastávka Střelnice - Restaurace Slovanka - Lipka (tam) - Hrnčířská (zpět) - Bulharská - Nádraží ČD - Vagónka - Varta - Restaurace Dubice - Dubice otočka

4Špičák Dlouhá - U pivovaru - Banco - Lipka (tam) - Hrnčířská (zpět) - Bulharská - Nádraží ČD - Vagónka - Varta - Restaurace Dubice - Dubice otočka
5

Špičák Žitavská - Špičák velkoprodejna - U nemocnice - Svárov prodejna - Bulharská - Nádraží ČD - Vagónka rozcestí - Varta - Delphi - Bulharská - Hrnčířská - Slovanka ulice - Restaurace Slovanka - ČSAD a.s. - Dolní Libchava

6

Vagónka - Nádraží ČD - Bulharská - Hrnčířská (tam) - Lipka (zpět) - Banco - U nemocnice - Svárov prodejna - Nový Žízníkov - Žízníkov otočka - Agrostav - Dobranov prodejna - Vlčí Důl křižovatka

7

Špičák Dlouhá - U nemocnice - Svárov prodejna - Bulharská - Nádraží ČD - Bulharská - Hrnčířská (tam) - Lipka (zpět) - Slovanka ulice - Restaurace Slovanka - ČSAD a.s. - Dolní Libchava

8

Školní linka, pouze v uvedeném směru:
Špičák Dlouhá - Banco - Bulharská - Restaurace Holý vrch - Restaurace Slovanka - Okružní sever - Šluknovská

10

Hypernova - Častolovice - Manušice - Horní Libchava, zámek - Restaurace Slovanka - Banco - U pivovaru - Svárov prodejna - Kaufland

(5)

(5) Karosa B 741 CLJ 65-81 projíždí na lince 3 Hrnčířskou ulicí, prosinec 2004.

(6)

(6) Karosa Citelis 12M 2L3 0991 ev. č. 7035 (r. v. 2005) na lince 4 v zastávce Banco, únor 2007.

Na linkách 1 - 5 a 7 je zajišťován provoz celotýdně. Na jedné lince nejede ani ve špičce více spojů za hodinu než dva, většinou je však provoz ještě slabší. V sobotu a v neděli jezdí na jednotlivých linkách jen několik spojů, většinou v intervalech kolem 120 minut. Linka 8 je školní a má jen jeden jednosměrný spoj ve dnech školního vyučování ráno. Linky 6 a 10 mají jen několik spojů v pracovní dny. Většina linek má několik variant trasy.
Od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 byly v provozu linky 11 (Lada K Rozvodně - Delphi) a 12 (Špičák Dlouhá - Delphi) obsluhující průmyslovou zónu. Doprava byla zajišťována bez dotací města. Silné využití prokázalo potřebnost nových linek, ale nemohlo jejich provoz zaplatit. Žádost dopravce o zařazení linek do závazku veřejné služby a tedy o dotování provozu městem Česká Lípa byla představiteli města zamítnuta a provoz linek proto 31. prosince 2006 ukončen.

(7)

(7) Garáže MHD v Poříční ulici s autobusy zpředu Karosa B 951E, B 931, B 741 a B 732, prosinec 2004.

(8)

(8) Karosa B 731 CLA 09-66 ev. č. 7022 (r. v. 1995) na lince 7 v zastávce U nemocnice, únor 2007.

Společnost VETT vlastní přibližně 20 autobusů. Vozy běžné délky jsou zastoupeny typy Karosa B 731, B 732, B 931, B 951E a nízkopodlažními Karosa-Renault CityBus 12M a Karosa Citelis 12M. Kloubové autobusy zastupuje jen jeden typ vozidel - Karosa B 741. Jedna Karosa B 741 je rekonstruována s nalepením nových čel, takže vzhledově připomíná typ B 961. V roce 2003 byl ukončen provoz posledního z původních čtyř Ikarusů 280.08 a nejpozději v roce 2006 dosloužila jediná Karosa C 744.
Všechny v současnosti nasazované autobusy kromě Karos B 732 jsou vybaveny automatickými převodovkami. Kromě vozů řady 700 mají digitální orientace.

(9)

(9) Karosa-Renault CityBus 12M 1L9 4098 ev. č. 7033 (r. v. 2004) na lince 1 poblíž zastávky Špičák velkoprodejna. Prosinec 2004.

(10)

(10) Karosa B 741 CLA 06-77 ev. č. 7010 (r. v. 1995) odjíždí na lince 4 ze zastávky Bulharská. Prosinec 2004.

Autobusy dopravce jezdí buď v reklamních nátěrech, celé bílé nebo ve firemním nátěru, tvořeným barvami tmavě modrou, oranžovou a bílou. Na všech vozidlech jsou dále umístěny znaky města a nápisy "Městská autobusová doprava". Označení dopravce je velmi malé. Výraznější jsou modrá evidenční čísla, která jsou přidělována vozům postupně podle data zařazení. Zajímavé je, že jsou čtyřmístná v řadě 7000.

(11)

(11) Karosa B 731 CLA 09-66 ev. č. 7022 (r. v. 1995) vyjíždí na lince 5 ze zastávky Hrnčířská v únoru 2007.

(12)

(12) Karosa B 931 CLA 19-05 ev. č. 7024 (r. v. 1997) na konečné linky 3 Nádraží ČD, prosinec 2004.

Do autobusů městské dopravy se nastupuje předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Platit jízdné je možno buď v hotovosti, nebo čipovou kartou. Odbavování pomocí čipových karet probíhá na přístroji Cardman od firmy Mikroelektronika.
V hotovosti placené jízdné stojí plné 10,- a zlevněné 5,- Kč. Jednotlivé jízdné z čipové karty stojí plné 6,- a zlevněné 3,- Kč. Je ale možné si také koupit čipovou kartu, na kterou lze libovolně jezdit ve stanoveném časovém období, a slouží tak stejně jako klasická papírová legitimace. Žákovská čipová karta stojí měsíční 100,- a čtvrtletní 260,- Kč, občanská měsíční 200,- Kč a čtvrtletní 520,- Kč, karta pro důchodce stojí měsíční 180,- a čtvrtletní 480,- Kč.

(13)

(13) Karosa B 732 1L5 5412 ev. č. 7032 (r. v. 1989) na lince 6 v zastávce Chelčického, únor 2007.

(14)

(14) Karosa-Renault CityBus 12M 2L0 8470 ev. č. 7034 (r. v. 2004) na konečné linky 1 Nádraží ČD, únor 2007.

Na zlevněné jízdné mají nárok děti od 6 do 15 let. Stejně stojí i dovozné za zavazadlo s rozměrem nepřesahujícím 20x30x50cm. Bezplatně se přepravují např. děti do 6 let, dětský kočárek s dítětem a jedna osoba doprovodu, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce a vodícího psa, důchodce - přímý účastník odboje a vdovy po nich a vojáci základní vojenské služby do hodnosti četaře v stejnokroji.

(15)

(15) Karosa B 741 1L5 5419 ev. č. 7006 v garážích MHD, prosinec 2004.

(16)

(16) Autobusy zleva Karosa B 951E, B 931 a B 741 v garážích MHD, prosinec 2004.

Zastávky MHD jsou osazeny několika typy označníků, které jsou jednotyčové konstrukce s modrou nebo výjimečně šedivou tyčí. Na tyči (resp. přístřešku čekárny) je většinou umístěn pouze terč s vyobrazením autobusu (Karosa ŠM 11 nebo neurčitého typu) a deska s jízdními řády (která může být i v čekárně). Jen výjimečně je uveden název zastávky a čísla zastavujících linek. Klasický terč označníku je někdy nahrazen dopravní značkou "zastávka autobusu", která má být správně umístěna na konci zastávky tak, aby ji autobus před zastavením minul, což se v případě jejího použití jako součásti označníku neděje. Mnoho městských označníků je přenosných, i když jsou na zastávkách trvale.
Pokud využívají zastávku MHD další autobusové linky, mají v blízkosti městského zastávkového označníku umístěn označník ČSAD, výjimečně je jejich terč umístěn na městském označníku.

(17)

(17) Označníky zastávek zleva Hrnčířská (prosinec 2004) a U pivovaru směr Moskevská podjezd (únor 2007).

(18)

(18) Označníky zastávek zleva U pivovaru směr Špičák / U nemocnice a Moskevská podjezd, únor 2007.

Jízdní řády jsou městského provedení, barevně tištěné. V levé části papíru jsou vypsány zastávky a aktuální je zvýrazněna. Vpravo se nacházejí tabulky s uvedením časů odjezdů zvlášť pro pracovní dny, sobotu a neděli a svátek. Jízdní doba není uvedena a stejně tak chybí jakákoli informace o tarifu.
Výjimkou je linka 10, která má jízdní řád shodný s regionální a dálkovou autobusovou dopravou, tzn. jsou uvedeny odjezdy ze všech zastávek, aktuální není zvýrazněna. Uvedeno je pouze licenční číslo linky 505 010. Někdy je vedle tohoto jízdního řádu nalepena samolepka s číslem 10.
Papíry s jízdními řády se často lepí na plech, který už není ničím zakryt, takže podléhají vlivům počasí a vandalismu. Na významnějších zastávkách jsou kryty plastovou deskou.

(19)

(19) Jízdní řád linky MHD číslo 7, prosinec 2004.

Většinu regionální a dálkové autobusové dopravy v České Lípě zajišťuje dopravce ČSAD Česká Lípa (vzniklý v listopadu 2004 rozdělením ČSAD BUS Ústí nad Labem). Dalšími dopravci jsou například DP Intercity (dceřinná společnost Dopravního podniku Ústeckého kraje), Quick Bus (dříve MUDr. Martina Jeníková, předtím Stanislav Jeník) nebo BUS Kravaře.
Přímé dálkové autobusové spojení existuje jak s Libercem, tak s Ústím nad Labem. Tato města jsou dobře dostupná i vlakem. Výhodné je také přímé spojení České Lípy s Prahou, které železniční doprava nenabízí.
Dopravce Quick Bus nezajíždí na autobusové nádraží, které leží poblíž železniční stanice Česká Lípa hlavní nádraží nedaleko centra města, ale staví přímo u hlavního železničního nádraží v obratišti MHD.

(20)

(20) Karosa B 951E 1L7 8728 ev. č. 7031 (r. v. 2003) s orientacemi "910 Sosnová" odstavená v Praze - Letňanech v září 2004.

(21)

(21) Autobusy Karosa B 732 a B 741 v garážích MHD, prosinec 2004.

Zajímavostí v provozu ČSAD Česká Lípa jsou autobusy LAHTI, první továrně vyráběné plynové autobusy v České republice. V letech 1997 a 1998 byly ve spolupráci firem ČSAD BUS Ústí nad Labem, Škoda LIAZ Jablonec nad Nisou (závod Mnichovo Hradiště) a finské karosárny Landen Autokori OY postaveny čtyři vozy tohoto typu, z toho jeden městského provedení LAHTI 402/CZ-B, jeden linkového provedení LAHTI 402/CZ-C a dva v zájezdové verzi 402/CZ-L. Autobusy městského a linkového provedení jsou částečně nízkopodlažní, městské provedení má troje široké dvoukřídlé dveře a linkové přední jednokřídlé a zadní široké dvoukřídlé dveře. Zájezdové autobusy mají podlahu v normální úrovni a jediné dveře před přední nápravou, ale zato široké dvoukřídlé. Všechny autobusy jsou poháněny stlačeným zemním plynem (CNG), motor je typu LIAZ ML 637 NG.

(22)

(22) Autobus LAHTI 402/CZ-C 3A3 5634, jediný vyrobený vůz svého typu, na regionální lince do Bělé pod Bezdězem na autobusovém nádraží v České Lípě v únoru 2007.

Česká Lípa je významnou železniční křižovatkou. Jsou sem vedeny čtyři tratě, všechny jsou však pouze jednokolejné a ani jedna z nich není elektrifikovaná. Jedná se o tratě 080 do Mnichova Hradiště a opačným směrem do Jedlové, 081 do Děčína, 086 do krajského města Liberce a 087 do Litoměřic a Lovosic. Po tratích 080 směr (Mnichovo Hradiště), 081 a 086 jsou vedeny i rychlíky.
Na území České Lípy leží železniční stanice Česká Lípa hlavní nádraží a zastávky Česká Lípa střelnice a Česká Lípa - Holý Vrch.

(23)

(23) Autobusové nádraží Česká Lípa s vozy Karosa C 734 a SOR C 10.5 ČSAD Česká Lípa, prosinec 2004.

(24)

(24) Železniční stanice Česká Lípa hlavní nádraží, únor 2007.

Odkazy
Dopravce VETT a.s.
Citybus - Česká Lípa
Společnost pro veřejnou dopravu - Česká Lípa
MHD v severovýchodních Čechách - Česká Lípa
Městský úřad Česká Lípa
Dopravce ČSAD Česká Lípa a.s.
Dopravce DP Intercity s.r.o. (Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s.)
Dopravce České dráhy, a.s.

Zpět na hlavní stranu