Metro - Úseky ve stavbě a plánované

Síť metra v současné době ještě zdaleka nemá takovou podobu, ve které by plně dostačovala potřebám města a její rozšiřování už by nebylo nutné.
Plánuje se několik prodloužení tras A a C a zároveň stavba úplně nové trasy D. Na této stránce jsou uvedeny jen projekty, které mají v dohledné době nějakou naději na realizaci nebo alespoň schválení.

IV.C2 Ládví - Letňany

(1)

(1) Hloubení úseku metra mezi zastávkami povrchové dopravy Ládví a Štěpničná, únor 2005. Před zahájením stavby tudy vedla tramvajová trať na Sídliště Ďáblice.

(2)

(2) Výkop pro trasu metra s již položeným betonovým tubusem u zastávky povrchové dopravy Liberecká a budoucí stanice metra Střížkov. Únor 2005.

24. května roku 2004 byla slavnostně zahájena výstavba úseku metra IV.C2 Ládví - Letňany. Zahájení výstavby proběhlo ještě dříve, než byl do provozu s cestujícími uveden předchozí úsek IV.C1 Nádraží Holešovice - Ládví.

(3)

(3) Hloubení metra mezi budoucími stanicemi Střížkov a Prosek, únor 2005.

(4)

(4) Vyhloubená trasa pro metro mezi budoucími stanicemi Střížkov a Prosek, únor 2005.

Stavební délka úseku IV.C2 činí 4599 metrů, provozní délka pak 4420 metrů. V novém úseku budou zřízeny tři stanice: Střížkov (pracovní název Prosek I), Prosek (pracovní název Prosek II) a Letňany.

(5)

(5) Na stavbu budoucí konečné stanice Letňany upozorňují obrovské haldy. Karosa LC 735 patří firmě provádějící melioraci. Únor 2005.

(6)

(6) Hloubení konečné stanice Letňany, únor 2005.

Stanice Střížkov bude umístěna ve vzdálenosti 1563 metrů od současné konečné Ládví, v blízkosti dnešní zastávky povrchové dopravy Liberecká. Bude se jednat o stanici hloubenou s jedním povrchovým vestibulem a dvěma bočními nástupišti v hloubce pouhých 5,6 metrů pod povrchem.

(7)

(7) Výkop pro trasu metra mezi budoucími stanicemi Střížkov a Prosek, ve kterém již probíhá vyzdívání tubusu. Červen 2005.

(8)

(8) Stavba betonového tubusu na Proseku, červen 2005.

Stanice Prosek se bude nacházet u současné zastávky autobusů stejného jména, a to ve vzdálenosti 1018 metrů od předchozí stanice Střížkov. I tato stanice bude hloubená s bočními nástupišti. Jeden podpovrchový vestibul bude navazovat na podchod pod ulicemi Proseckou a Vysočanskou. Nástupiště budou umístěna v hloubce 10,6 metrů pod povrchem.

(9)

(9) Křižovatka u budoucí stanice Prosek s již vybetonovaným tubusem tunelu metra připraveným k zasypání, únor 2006.

(10)

(10) Dláždění chodníku nad zasypaným tubusem tunelu metra mezi stanicemi Střížkov a Prosek, srpen 2006.

Konečná stanice Letňany bude umístěna v polích mezi Prosekem a samotnými Letňanami, a to ve vzdálenosti 1839 metrů od předchozí stanice Prosek. Umístění stanice ještě před letňanskou zástavbou vyvolává v tamních obyvatelích nevoli, je ovšem nutné kvůli zbudování prostorného terminálu návazné autobusové dopravy a záchytného parkoviště individuální automobilové dopravy (P+R). V okolí stanice je navíc možno očekávat rozvoj obchodních center a Pražského výstavního areálu.

(11)

(11) Rozestavěná konstrukce stanice Střížkov v pohledu od severu (od Polikliniky Prosek), červen 2006.

(13)

(13) Rozestavěná konstrukce stanice Střížkov v pohledu od jihu (z Vysočanské ulice), červen 2006.

V úvahu by mohla připadat i možnost, že stanice s terminály povrchové dopravy by byla zbudována v polích a poté by metro jezdilo ještě o stanici dále do letňanské zástavby. To by ovšem znamenalo velké problémy s autobusy městské a příměstské hromadné dopravy, které by stavěly i ve staré letňanské zástavbě a na metro by lidé přestupovali zde, takže do terminálu v polích už by autobusy jezdily prázdné.
Konečná stanice Letňany bude mít ostrovní nástupiště v hloubce 10,3 metrů pod povrchem. Vestibuly budou dva.

(14)

(14) Rozestavěná konstrukce stanice Střížkov v pohledu od jihovýchodu (z Vysočanské ulice), červen 2006.

(15)

(15) Pokračující stavba konstrukce stanice Střížkov v září 2006. Konstrukce bez zasklení je již dokončena.

Všechny stanice úseku metra IV.C2 navrhl Ing. arch. Patrik Kotas, stejně jako v listopadu 2003 otevřenou tramvajovou trať na Barrandov.

(16)

(16) Dosud okrytý styk raženého a hloubeného tunelu u budoucí stanice Střížkov v září 2006.

(17)

(17) Rozestavěná stanice Střížkov zpřístupněná veřejnosti 6. a 7. října 2006 - pohled z nadchodu k tunelu směr Ládví.

Úsek metra IV.C2 bude částečně hloubený a částečně ražený. Ražba probíhala v úsecích mezi stanicemi Ládví a Střížkov a Prosek a Letňany. Byla zahájena v listopadu 2004. 23. května 2005 byla dokončena ražba téměř kilometr dlouhého tunelu mezi Ládvím a Střížkovem, na kterém poté začalo probíhat vyzdívání a zpevňování. 2. listopadu 2005 byl proražen i úsek z Proseka do Letňan. Ražbu nezkomplikoval výskyt starých štol po težbě písku, které už způsobovaly propady ulic. Ve staveništi se neprokázala ani přítomnost metanu.

(18)

(18) Rozestavěná stanice Střížkov zpřístupněná veřejnosti 6. a 7. října 2006 - pohled z nástupiště přes nadchody směrem do Letňan.

(19)

(19) Rozestavěná stanice Střížkov zpřístupněná veřejnosti 6. a 7. října 2006 - nadchody nad kolejištěm.

Pokračování (2. strana ze 2)>>>

Zpět na hlavní stranu