Stanice Nádraží Holešovice (dříve Fučíkova)

(1)

(1) Nástupiště stanice Nádraží Holešovice, říjen 2004.

(2)

(2) Keramické obklady stěn s názvem stanice, říjen 2006.

Stanice Nádraží Holešovice je konečnou stanicí úseku III.C a do otevření úseku IV.C1 25. června 2004 byla konečnou celé trasy metra C. Je umístěna v severní části Holešovic nedaleko Vltavy, na území, jehož dnešní podoba byla výrazně ovlivněna rozsáhlými demolicemi obytných domů i průmyslových objektů předcházejícím výstavbě stanice metra (otevřené v roce 1984) a sousední železniční stanice Praha - Holešovice (sloužící cestujícím na trati z roku 1980 od roku 1985). Přímo nad stanicí prochází Vrbenského ulice, podle které byla stanice původně pracovně označována. Otevřena byla pod názvem Fučíkova, který však s umístěním stanice souvisel (podobně jako u sousední Vltavské, ale i dalších stanic) jen částečně - zohledňoval blízkost Parku kultury a oddechu Julia Fučíka (dnes označovaného jako výstaviště a ležícího u stejnojmenné zastávky), ale nikoli umístění Fučíkovy ulice, která byla jednou z hlavních komunikací ve Vysočanech (dnes se nazývá Kolbenova). V roce 1990 byla stanice přejmenována na orientačně (a nově i politicky) vhodnější Nádraží Holešovice. Na původní název upomíná reliéf a deska s citátem z díla Julia Fučíka v pasáži mezi severním vestibulem a výpravní budovou železniční stanice, které zůstaly zachovány snad také díky tomu, že u nich není jméno tohoto komunistického novináře, politického pracovníka, literárního a divadelního kritika a překladatele popraveného nacisty v roce 1943 uvedeno.

(3) Foto Petr Král

(3) Stanoviště dozorčího na nástupišti, listopad 2006.

(4)

(4) Orientace ve stanici Nádraží Holešovice s doplněným úsekem IV.C1 krátce před jeho zprovozněním v červnu 2004.

(5) Foto Petr Král

(5) Pohled ze stanice do tunelu směr Kobylisy s výhybkou do obratiště, listopad 2006.

Stanice je hloubená, s nástupištěm bez sloupů umístěným sedm metrů pod povrchem a s obklady tvořenými keramickými tvarovkami. Vzhledem k tomu, že se jednalo na delší období o konečnou a hlavní přestupní bod na autobusové (nebo i tramvajové) linky na Severní Město (zejm. Kobylisy, Bohnice, Čimice, Ďáblice, Prosek, Střížkov), byly u stanice zřízeny dva terminály návazných autobusových linek - severní v blízkosti ještě nedokončené železniční stanice pro regionální a dálkové linky a jižní u Plynární ulice pro autobusy městské. Ke každému z terminálů je veden jeden povrchový vestibul - severní je s nástupištěm spojen pevným schodištěm a šikmým výtahem. Výstup z něj vede do pasáže, na jejíž opačné straně se nachází vstup do výpravní budovy železniční stanice. Jižní vestibul přístupný z nástupiště dvěma eskalátory a pevným schodištěm má u autobusového terminálu při Plynární ulici vlastní budovu. V ní je umístěno i informační centrum Dopravního podniku hl. m. Prahy.

(6)

(6) Dvojice ekalátorů a pevné schodiště z nástupiště do jižního vestibulu, říjen 2006.

(7) Foto Petr Král

(7) Pevné schodiště a šikmý výtah z nástupiště do severního vestibulu, listopad 2006.

(8)

(8) Jižní vestibul stanice metra Nádraží Holešovice - začátek placeného přepravního prostoru. Říjen 2006.

Za ostrovním nástupištěm se na severní straně stanice nachází obratiště tvaru Y se dvěma kolejemi. Vedle dvou kolejí obratových se nacházely v době ukončení metra v Holešovicích ještě dvě koleje odstavné. Při stavbě prodloužení na Ládví musely být tyto koleje odkopány, protože kolejiště nového úseku, které je nahradily, klesají směrem pod Vltavu, zatímco původní odstavné koleje vedly rovně.
Dnes využívá obratiště Nádraží Holešovice v pravidelném provozu pouze jeden spoj denně mimo pracovní dny ukončený zde ve směru z Hájů.

(9) Foto Petr Král

(9) Vyústění dvojice eskalátorů a pevného schodiště do jižního vestibulu, listopad 2006.

(10) Foto Petr Král

(10) Vyústění pevného schodiště a šikmého výtahu do severního vestibulu, listopad 2006.

(11)

(11) Vstup do jižního vestibulu, říjen 2006.

Ke stanici Nádraží Holešovice jezdí tramvaje po dvou tratích, z nichž jedna vede od výstaviště Plynární ulicí na Ortenovo náměstí a druhá Partyzánskou ulicí na trojský tramvajový most a do Troje a Kobylis. Zastávky Nádraží Holešovice jsou umístěny v obou ulicích - v Plynární u jižního vestibulu s linkami (v denním provozu) 5, 12 a 15 a v Partyzánské u severního vestibulu s linkami 14 a 17.

(12) Foto Petr Král

(12) Vstup do severního vestibulu z pasáže u výpravní budovy ŽST Praha - Holešovice, listopad 2006.

(13) Foto Petr Král

(13) Pasáž mezi výpravní budovou ŽST Praha - Holešovice a severním vestibulem stanice metra, listopad 2006.

(14)

(14) Pamětní deska úseku metra III.C u jižního vestibulu stanice Nádraží Holešovice, duben 2005.

Z jižního terminálu odjíždějí městské autobusové linky číslo 102, 112, 201 a 210, které jsou zde všechny ukončeny a obsluhují odtud Kobylisy, Bohnice (včetně Zámků), Troju (se zoologickou zahradou a Podhořím), Střížkov, Prosek, Letňany a Čakovice. Ze severního terminálu jsou obsluhovány např. Neratovice, Mělník, Roudnice nad Labem, Litoměřice, Lovosice, Dubá, Doksy, Jablonné v Podještědí, Česká Lípa, Nový Bor, Rumburk, Šluknov, Teplice a jsou zde ukončeny spoje z Děčína a Ústí nad Labem (z Prahy odjíždějí z ÚAN Florenc a v Holešovicích nezastavují). Kromě nich je sem vedena linka na letiště v Ruzyni obsluhovaná nízkopodlažními autobusy Dopravního podniku hl. m. Prahy a označovaná jako "AE" (Airport Express"), která je určena zejména pro přepravu cestujících od železnice na letiště a opačně a není součástí MHD. Konečnou stanicí je Nádraží Holešovice dokonce i pro mezinárodní linku do bulharského Burgasu (1716 km) provozovanou bulharským dopravcem.

(15) Foto Petr Král

(15) Budova jižního vestibulu při Plynární ulici, listopad 2006.

(16) Foto Petr Král

(16) Vstup do pasáže mezi výpravní budovou ŽST Praha - Holešovice a severním vestibulem stanice metra v pohledu od Partyzánské ulice, listopad 2006.

Po zahájení provozu úseku IV.C1 Nádraží Holešovice - Ládví 25. června 2004 význam stanice Nádraží Holešovice pro přestupy na povrchovou dopravu prudce klesl, protože přestupy na linky Pražské integrované dopravy pokračující severním směrem se nyní realizují ve stanicích Kobylisy a Ládví.
Již byla zmíněna obsluha železniční stanice Praha - Holešovice, v docházkové vzdálenosti se nachází také železniční zastávka Praha - Holešovice zastávka. Automobilisté mohou využít záchytné parkoviště systému P+R.

(17)

(17) Výpravní budova ŽST Praha - Holešovice sousedící pasáží se severním vestibulem stanice metra, říjen 2003.

(18)

(18) Setkání autobusů zleva Karosa B 731 ev. č. 7151 (r. v. 1995, garáže Klíčov) na lince 201 a Karosa Citelis 12M ev. č. 3509 (r. v. 2006, garáže Hostivař) na lince 112 v terminálu městských linek Nádraží Holešovice, říjen 2006.

Zpět na hlavní stranu