Výluka tramvají

Dvorce - Nádraží Braník - Levského

(1)

(1) Výluková nástupní zastávka tramvají na smyčce Dvorce s vozem KT8D5 ev. č. 9023 (r. v. 1989, vozovna Hloubětín) na lince 3, duben 2007.

Z důvodu opravy tramvajové tratě byl od pátku 30. března 2007 20.00 hodin do pátku 6. dubna 2007 18.00 hodin přerušen tramvajový provoz v úseku Dvorce - Nádraží Braník - Levského. Původním termínem ukončení výluky byla středa 11. dubna 4.00 hodin.

(2)

(2) Karosa B 732 ev. č. 5744 (r. v. 1990, garáže Vršovice) projíždí na konečné linky X-16 obratištěm Dvorce (před ní Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 3371, r. v. 2001, garáže Vršovice, na lince 118), duben 2007.

(3)

(3) Karosa B 961 ev. č. 6373 (r. v. 2003, garáže Hostivař) v zastávce Dvorce směr Dvorce v Modřanské ulici, duben 2007.

Na tramvajových linkách byly provedeny následující změny:

LinkaZměna trasy (tučně)
3

Lehovec - ... - Dvorce - Dvorce (pouze nástup)

16

Spojovací - ... - Dvorce - Dvorce (pouze nástup)

17

Trasa linky je zároveň ovlivněna výlukou Kobylisy:
Výstaviště - ... - Dvorce - Dvorce (pouze nástup)

21

po dobu výluky zrušena

52

Lehovec - ... - Lazarská - ... - Dvorce - Dvorce (pouze nástup)

(4)

(4) Karosa B 732 ev. č. 5750 (r. v. 1990, garáže Vršovice) na lince X-16 mezi zastávkami Přístaviště a Dvorce, duben 2007.

(5)

(5) Karosa B 931E ev. č. 7483 (r. v. 1999, garáže Vršovice) na lince X-16 v zastávce Přístaviště směr Levského, duben 2007.

Náhradní autobusová doprava byla zavedena v této podobě:

LinkaTrasa
X-3

Dvorce (zpět) - Dvorce - Přístaviště - Pobřežní cesta - Nádraží Braník - Černý kůň - Belárie - Modřanská škola - Nádraží Modřany - Čechova čtvrť - Poliklinika Modřany - U Libušského potoka - Modřanská rokle - Sídliště Modřany - Levského

X-16

Dvorce (zpět) - Dvorce - Přístaviště - Pobřežní cesta - Nádraží Braník

(6)

(6) Karosa B 941E ev. č. 6319 (r. v. 1999, garáže Klíčov) na lince X-3 v zastávce Přístaviště směr Dvorce, duben 2007.

(7)

(7) Karosa B 961 ev. č. 6372 (r. v. 2003, garáže Hostivař) na lince X-3 v zastávce Pobřežní cesta směr Dvorce, březen 2007.

Linka X-3 byla zavedena v nepřetržitém provozu. V ranní špičce pracovních dnů jezdila v intervalu 4 minuty, v odpolední špičce 6 minut. V pracovní dny v dopoledním sedle a vpodvečer a mimo pracovní dny přes den byl provoz zajišťován v intervalu 7 - 8 minut, celotýdně večer a časně ráno 10 minut. V noci (0.30 - 4.30 hodin) činil interval 30 minut.

(8)

(8) Do tramvajové zastávky Pobřežní cesta směr Dvorce, ve které probíhá natírání sloupů trakčního vedení, dojela po pražcích Avia A31 JC 47-76. Březen 2007.

(9)

(9) Karosa B 931 ev. č. 7426 (r. v. 1996, garáže Vršovice) na konečné linky X-16 Nádraží Braník, před ní B 731 ev. č. 7218 (r. v. 1995, garáže Vršovice) na lince 182. Duben 2007.

Linka X-16 byla v provozu pouze v pracovních dnech od 5.30 do 21.00 hodin, a to v intervalech 4 minuty v ranní a 6 minut v odpolední špičce, 7 - 8 minut vpodvečer a 15 minut v dopoledním sedle.

(10)

(10) Karosa-Renault CityBus 18M ev. č. 6541 (r. v. 2004, garáže Řepy) na lince X-3 u zastávky Černý kůň směr Levského, duben 2007.

(11)

(11) Karosa B 951 ev. č. 4013 (r. v. 2002, garáže Kačerov) na lince X-3 v zastávce Belárie směr Levského, duben 2007.

Provoz náhradní autobusové dopravy zajišťoval Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Na linku X-3 byly vypravovány kloubové autobusy všech typů, které Dopravní podnik nasazuje, tj. Karosa B 741, B 941(E), B 961 a Karosa-Renault CityBus 18M (spoje s garantovaným nasazením nízkopodlažního vozidla nebyly na lince vyznačeny) ze všech garáží disponujících kloubovými autobusy, tj. z Hostivaře, Kačerova, Klíčova a Řep. Autobusy běžné délky se na lince mohly objevit pouze v případě výpadku kloubového vozu. V ranní špičce pracovních dnů bylo nasazeno 13 a v odpolední špičce 10 autobusů.

(12)

(12) Karosa B 961 ev. č. 6368 (r. v. 2003, garáže Hostivař) vyjíždí na lince X-3 ze zastávky Nádraží Modřany směr Levského, duben 2007.

(13)

(13) Karosa B 941 ev. č. 6240 (r. v. 1998, garáže Kačerov) na lince X-3 mezi zastávkami Nádraží Modřany a Čechova čtvrť (za ní vyjíždí na posilový spoj linky 253 B 731 ev. č. 7203, r. v. 1995, garáže Kačerov), duben 2007.

Linka X-16 byla obsluhována vozy běžné délky typů Karosa B 732 a B 931(E) garáží Vršovice. Ve špičce pracovních dnů bylo nasazeno pět autobusů.

(14)

(14) Řepské autobusy Karosa B 741 ev. č. 6144 (r. v. 1996) a Karosa-Renault CityBus 18M ev. č. 6541 (r. v. 2004) na lince X-3 u zastávky Čechova čtvrť, duben 2007.

(15)

(15) Karosa-Renault CityBus 18M ev. č. 6552 (r. v. 2004, garáže Řepy) na lince X-3 u zastávky Poliklinika Modřany, duben 2007.

Linky X-3 a X-16 se ve Dvorcích otáčely v obratišti autobusových linek 118 a 124. Ve směru z Modřan a Braníka byla zřízena nácestná zastávka Dvorce v Modřanské ulici na výjezdem z tramvajového obratiště a výstupní zastávka Dvorce na Dvoreckém náměstí za křižovatkou s Modřanskou ulicí. Druhou (výstupní) zastávku Dvorce však cestující prakticky nevyužívali, protože jednak byl z první přestup na tramvaj snazší, jednak o existenci druhé většinou nevěděli. Ve směru do Braníka a Modřan byla zastávka Dvorce jen jedna - nástupní v Modřanské ulici za křižovatkou se Dvoreckým náměstím.
Pro tramvaje byla zřízena mimořádná nástupní zastávka v obratišti Dvorce, takže ve směru do centra zastavovaly ve Dvorcích dvakrát - podruhé v pravidelné zastávce na Podolském nábřeží.

(16)

(16) Karosa B 961 ev. č. 6370 (r. v. 2003, garáže Hostivař) na lince X-3 v zastávce Modřanská rokle směr Levského, duben 2007.

(17)

(17) Karosa B 741 ev. č. 6166 (r. v. 1996, garáže Kačerov) ve výstupní zastávce linky X-3 Levského, duben 2007.

Ze Dvorců byly linky náhradní autobusové dopravy vedeny podél tramvajové tratě na Nádraží Braník nebo Levského. Zastávky byly většinou zřízeny v zastávkách pravidelných autobusových linek. Výjimku tvořily Dvorce, Přístaviště směr Levského, Nádraží Braník směr Levského, Belárie směr Dvorce a Čechova čtvrť.
Kolem branického nádraží byla linka X-3 vedena ve směru Dvorce Pikovickou ulicí kolem staniční budovy a zastávka směr Dvorce byla zřízena v zastávce pravidelné autobusové linky 253. Ve směru Levského se jezdilo po hlavní Modřanské ulici, na které byla také zřízena mimořádná zastávka. Linka X-16 se obracela v obratišti pravidelných autobusových linek.
Na konečné Levského byla umístěna výstupní i nástupní zastávka, ale protože zde není možnost bezpečného obratu, pokračovaly vozy manipulačně kolem libušské observatoře na parkoviště v Zelenkově ulici na okraji sídliště Libuš, kde bylo na obrat i odstavování vozů místa dost.

(18)

(18) Parkoviště v Zelenkově ulici na Libuši, kam se jezdí obracet autobusy linky X-3 z konečné Levského - zleva Karosa B 941E ev. č. 6317 (r. v. 1999, garáže Klíčov), B 961 6368 (2003, Hostivař) a B 941 6240 (1998, Kačerov), duben 2007.

(19)

(19) Karosa B 732 ev. č. 5806 (r. v. 1990, garáže Kačerov) na posilovém spoji linky 253 (v pravidelném provozu obsluhované pouze kloubovými vozy) u zastávky Tylova čtvrť, duben 2007.

Po dobu výluky byl také v pracovní dny posílen provoz pravidelné autobusové linky 253 Na Beránku - Smíchovské nádraží. V ranní špičce byl v úseku Poliklinika Modřany - Smíchovské nádraží zkrácen interval ze 4 resp. 4 - 6 minut na 2 - 4 nebo 2 - 5 minut zavedením posilových jednosměrných spojů v této trase zajišťovaných čtyřmi vozy běžné délky (garáže Kačerov) a jedním kloubovým (garáže Řepy). Odpoledne byl interval zkrácen v celé trase ze 6 na 5 minut, v dopoledním sedle z 15 na 10 minut.

Zpět na hlavní stranu