RT6N1; RT6N2

(1) Foto Archiv

(1) Dvojice vozů RT6N1 ve vozovně Pankrác v roce 2003.

V roce 1997 byly do Prahy dodány čtyři tramvajové vozy typu RT6N1. Jedná se o vozy článkové, tvořené třemi články, které jsou spojené klouby. Vozy jsou šestinápravové a částečně nízkopodlažní.

(2) Foto Vojtěch Veselý

(2) Modernizovaný vůz RT6N2 ev. č. 9101 (r. v. 1997) vyjíždí při zkušební jízdě ze smyčky Dvorce směr Levského, duben 2006.

První vůz (vyrobený v roce 1993 a typově označený jako RT6N) byl v Praze zkoušen od roku 1994 pod evidenčním číslem 0028, později 9051. Koncem roku 1997 probíhaly v pražské síti také zkoušky vozu RT6S ev. č. 0031, který byl v roce 1998 předán do Liberce a zde pro časté závady odstaven.

(3) Foto Tomáš Janda

(3) Prototyp nízkopodlažní tramvaje RT6N ev. č. 0028 z roku 1993 na smyčce Sídliště Modřany (dnes Levského) v den slavnostního zahájení provozu tramvajové tratě do Modřan 26. května 1995.

Na počátku roku 1997 byla do Prahy zakoupena série čtyř vozů RT6N1. Byly zařazeny do vozovny Pankrác a označeny evidenčními čísly 9101 - 9104. Vozidla ev. č. 9101 a 9104 jsou natřena červeno-bíle, ev. č. 9102 a 9103 netradičně zeleno-bíle.

(4) Foto Vojtěch Veselý

(4) Modernizovaný vůz RT6N2 ev. č. 9101 (r. v. 1997) na zkušební jízdě u zastávky Nádraží Modřany, duben 2006.

Nízkopodlažní tramvaje byly brzy uvedeny i do provozu s cestujícími, pro četné poruchy však byly z provozu brzy staženy a v současné době vozy RT6N1 vůbec nevozí cestující a nevyjíždějí už ani na zkušební nebo manipulační jízdy. Praha tak nemá v běžném provozu jediný nízkopodlažní tramvajový vůz. Ve všech ostatních českých městech s tramvajovými provozy se nízkopodlažní vozy nasazují vyjma Liberce, kde je jeden výše uvedený vůz RT6S a ten rovněž nevyjíždí.

(5) Foto Vojtěch Veselý

(5) Modernizovaný vůz RT6N2 ev. č. 9101 (r. v. 1997) na zkušební jízdě u zastávky Sídliště Modřany, duben 2006.

Ještě v roce 2001 vyjížděly vozy RT6N1 na zkušební jízdy.
Nespolehlivé vozy se ani za dvanáct let od výroby prvního prototypu nepodařilo zprovoznit. V současné době tři vozy RT6N1 ev. č. 9102 - 9104 zapadají prachem ve vozovně Pankrác. Vůz ev. č. 9101 byl v lednu roku 2004 z Prahy odvezen na opravu firmě Pars nova a.s. Šumperk. Po této opravě probíhají v Praze zkušební jízdy a následně má být zahájen provozu vozu s cestujícími. Když se osvědčí, proběhne oprava i u zbývajících tří vozů.

(6) Foto Archiv

(6) Tři vozy RT6N1 odstavené ve vozovně Pankrác v roce 2003.

V noci z pondělí 26. na úterý 27. září 2005 konečně do Prahy dorazil z firmy Pars nova a.s. modernizovaný vůz ev. č. 9101, nově označený jako RT6N2. Vozu z roku 1997, který nikdy úspěšně nesložil všechny zkoušky nutné pro uznání typu, byla v rámci zvýšení provozní spolehlivosti vyměněna původní trakční výzbroj za novou od firmy Cegelec a.s., která byla přemístěna na střeše tak, aby bylo možné umístit sběrač nad první nápravu. Dále byly na střední podvozek dosazeny nové hydraulické brzdy od firmy Dako, a.s. Původní elektricky ovládaná plošina pro nájezd vozíků pro invalidy byla nahrazena mechanickou a byl dosazen nově řešený pult řidiče. V Praze byly vozu dosazeny motory z RT6N1 ev. č. 9104. U typu tramvaje RT6N2 nyní probíhá schvalovací proces.

(7) Foto Vojtěch Veselý

(7) Modernizovaný vůz RT6N2 ev. č. 9101 (r. v. 1997) na zkušební jízdě ve smyčce Dvorce, duben 2006.

Modernizovaná tramvaj RT6N2 byla nakládána vcelku v areálu Pars nova a.s. v pondělí 26. září přibližně od 12.00 hod. na silniční transportér. Nadrozměrný transport dosahoval délky 38 m, šířky 2,55 m, výšky 4,40 m a hmotnosti 75 tun. Přepravu zajistila na speciálním přívěsovém podvalníku společnost UTP - Universal Transport Praha, s.r.o.

(8) Foto Vojtěch Veselý

(8) Modernizovaný vůz RT6N2 ev. č. 9101 (r. v. 1997) na zkušební jízdě u smyčky Dvorce, duben 2006.

Předpokládaný příjezd transportu do opravny tramvají v Hostivaři byl v úterý 27. září 2005 ve 03.00 hod., nakonec však vůz dorazil už 26. září před půlnocí.

(9)

(9) Modernizovaný vůz RT6N2 ev. č. 9101 (r. v. 1997) na zkušební jízdě v obratišti Levského, duben 2006.

Zpět na hlavní stranu