Trolejbusy

(1)

(1) Trolejbus Škoda 8 Tr ev. č. 494 z roku 1960 v muzeu MHD ve vozovně Střešovice, září 2001.

Dopravní prostředek označovaný jako trolejbus spatřil světlo světa v roce 1882, kdy byl poprvé předveden v Berlíně. První trolejbusové systémy byly uvedeny do provozu v Berlíně v roce 1899 a v Paříži v roce 1900.
Na území dnešní České republiky byl zahájen trolejbusový provoz nejdříve v roce 1907 v Českých Velenicích. Druhým trolejbusovým provozem v období před 1. světovou válkou se staly České Budějovice v roce 1909.
Kvůli technickým problémům a vypuknutí války byl trolejbusový provoz v roce 1914 v Českých Budějovicích a 1916 i v Českých Velenicích zrušen.

(2)

(2) Trolejbus Škoda 8 Tr ev. č. 494 z roku 1960 a montážní trolejová věž Praga RN z roku 1948 v muzeu MHD ve Střešovicích, květen 2005.

Prvním městem, které se rozhodlo zavést trolejbusy v období po 1. světové válce, se stala Praha. Trolejbusy zde měly tvořit doplněk sítě elektrických drah na tratích s nepříznivými sklonovými poměry.
První pražská trolejbusová trať byla uvedena do provozu v roce 1936. Linka K tehdy jezdila v trase Vozovna Střešovice - Na Bořislavce - Svatý Matěj. Provoz zajišťovaly tři vozy, každý jiného typu - od výrobců Škoda, Tatra a Praga. Byly dodány ještě v provedení pro jízdu vlevo a po změně směru jízdy v roce 1938 musely být proto přestavěny. První trolejbusy se deponovaly v tramvajové vozovně Střešovice.
V roce 1939 byl zahájen provoz druhé trolejbusové linky W od Anděla k Walterově továrně. Druhá trať nebyla s první propojena a trolejbusy se na ni vypravovaly z tramvajové vozovny Smíchov.
Po 2. světové válce byl zpracován projekt velkého rozvoje trolejbusové sítě, která měla odlehčit přetížené síti tramvají. Trolejbusové linky byly přeznačeny do číselné řady 50, později i 60.

(3)

(3) Škoda 8 Tr ev. č. 494 z roku 1960 na oslavách 55 let DP Pardubice v dubnu 2005.

Většina trolejbusové sítě byla zbudována v letech 1947 - 1954. Maximálního rozsahu dosáhla trolejbusová síť v roce 1959, a to dvoustopě délky 56,876 km. Provozováno bylo 11 linek a trolejbusy jezdily v centru Prahy na Karlovo, Václavské a Jungmannovo náměstí, na Smíchově na Újezd a k Andělu, dále do Jinonic, na Strahov, do Velké Chuchle, do Střešovic, přes Podolí na Pankrác, několika tratěmi přes Vinohrady, Žižkov a Vršovice do Strašnic a Vysočan a kromě toho také do Letňan a Čakovic.
V roce 1955 byla do provozu uvedena první a poslední samostatná trolejbusová vozovna v Michli. Kromě ní trolejbusy využívaly jen upravené tramvajové vozovny a dílny. Michelská vozovna byla v provozu do roku 1968 a dnes v jejím areálu fungují autobusové garáže DP s nepřesným názvem Vršovice.
Naprostou většinu vozového parku tvořily robustní třínápravové trolejbusy Tatra T 400, dodávané v letech 1948 - 1960. Po zastavení výroby trolejbusů v podniku Tatra došlo v roce 1960 k dodávce vozů Škoda 8 Tr, které ale kapacitně nedostačovaly.

(4)

(4) Sloup pro uchycení trolejí trolejbusů v AO Bořislavka, duben 2004.

Podle záměrů z 50. let měly trolejbusy jezdit až na Zbraslav a do mnoha dalších lokalit. Z toho sešlo a od konce 50. let už pražská trolejbusová doprava upadala. Zlepšovaly se vlastnosti v té době vyráběných autobusů, jejichž výhodami byla především nezávislost na trakčním vedení. Ceny autobusů a motorové nafty byly nízké, naopak náklady na údržbu trolejového vedení vysoké. Vzhledem k zavádění čtyřnápravových tramvají odebíraly tramvaje více proudu z napájecího systému a trolejbusová napájecí síť pak nedostačovala. Kromě toho bylo třeba provádět rozsáhlé rekonstrukce uliční sítě a pro troleje by bylo třeba opakovaně překládat.
Z těchto důvodů byl trolejbusový provoz postupně omezován a nahrazován autobusy. V roce 1959 byla zrušena nejstarší trať ve Střešovicích a ve 2. polovině 60. let zanikla většina linek a tratí. Jako poslední zůstala v provozu linka 51 v trase Vršovice, Orionka - Stadion Strahov, zrušená 16. října 1972.

(5)

(5) Škoda 8 Tr v muzeu MHD ve vozovně Střešovice, prosinec 2002.

Troleje z ulic postupně zmizely, ale na trolejbusy stále upomínají závěsy na troleje na domech nebo torza sloupů. V muzejních sbírkách Dopravního podniku hl. m. Prahy jsou dnes zachovány tři pražské trolejbusy. Provozním trolejbusem je Škoda 8 Tr ev. č. 494 z roku 1960, zachovaná v provozním stavu z první poloviny 60. let. Vůz je vystaven v expozici muzea MHD ve vozovně Střešovice, ale při dopravních výročích v různých městech s trolejbusovými provozy bývá do těchto měst dopravován tahačem a jezdí zde s cestujícími.
Jako neprovozní jsou zachovány vozy Praga TOT ev. č. 303 z roku 1936 a Tatra T 400 ev. č. 431 z roku 1954. Tato vozidla nejsou v muzeu MHD vystavena. U Pragy TOT se předpokládá rekonstrukce do původního levostranného provedení.
Koncem 80. a začátkem 90. let se velmi vážně uvažovalo o obnově pražské trolejbusové dopravy. Dokonce byl do Prahy dodán jeden trolejbus Škoda 17 Tr, dnes jezdící v Ostravě. Nakonec z plánu na obnovu trolejbusů sešlo a v současné době už se s obnovou trolejbusového provozu vůbec nepočítá.

Pražské trolejbusy Škoda 14 Tr

(6)

(6) Dva trolejbusy Škoda 14Tr v areálu firmy Elektroline v Čimicích, červen 2003.

V Praze nebyly trolejbusy Škoda 14 Tr nikdy v provozu z prostých důvodů - k jejich výrobě došlo až po zrušení zdejší sítě. Přesto jsme mohli najít na počátku 21. století na území hl. m. Prahy 5 trolejbusů Škoda 14 Tr původem z Brna. Stály na parkovišti firmy Elektroline s.r.o. v ulici K Ládví v Praze 8 - Čimicích poblíž zastávky autobusu Za Čimickým hájem.
Firma se zabývá výrobou armatur trakčních vedení pro MHD a železnici, systémů ovládání a zabezpečování tramvajových a trolejbusových výhybek a dalších zařízení pro dopravu v elektrické trakci. Pět vyřazených trolejbusů z Brna zakoupila (snad v roce 2002) pro rekonstrukci a odprodání zahraničnímu zákazníkovi. Protože zákazník koupi odřekl, zůstaly trolejbusy zůstaly stát na parkovišti, které je přes den volně přístupné a stojí tu i auta.

(7)

(7) Škoda 14Tr s odmontovanými stahováky sběračů, červen 2003.

Odstavené trolejbusy měly odmontovány stahováky sběračů, které byly složeny uvnitř vozů. Po odkoupení se s trolejbusy dokonce konaly zkušební jízdy s přípojným dieselovým agregátem v blízkosti vozovny Kobylisy. Disesel-agregát stál při odstavení připojený za jedním z vozů, další vůz měl připojen malý vozík.
Podle vypuštěných kol bylo na trolejbusech zřejmé, že se už dlouho nepohnuly z místa. Až na jeden, který měl zabedněné dvoje zadní dveře, byly odemčené. Některé vozy byly ve starším provedení bez děleného čelního skla, jiné už měly čelní sklo dělené.

(8)

(8) Všech pět trolejbusů pohromadě ve firmě Elektroline, červen 2003.

Dva trolejbusy měly v Brně evidenční čísla 3177 a 3187, jak o tom svědčil malý nápis na stanovišti řidiče. V roce 1999 byly ještě v běžném provozu, což zase dokumentovala nálepka "100 let MHD" na skle. Některé vozy byly ještě vybaveny cedulkou s omezením rychlosti. U ostatních tří vozů nebyla viditelná ani evidenční čísla.
Dnes už trolejbusy v areálu firmy Elektroline nestojí.

Reklamní trolejbusové označníky

(9)

(9) Reklamí označník trolejbusu v Holešovicích, květen 2004.

V dubnu 2004 se u stanice metra Nádraží Holešovice objevil reklamní trolejbusový označník Sportky. Brzy po něm byly shodné označníky umístěny i na jiná místa v Praze, např. k holešovické tržnici nebo smíchovskému nádraží.
Označníky byly nadměrné velikosti, heslo kampaně Sportky totiž znělo "Větší než obvykle". Když si odmyslíme rozměry, byly označníky současného nejběžnějšího typu v provozech MHD. Na horní modře orámované krabici byl vyobrazen trolejbus, který ale nebyl žádným skutečným typem vozů (na starších označnících byla u trolejbusů Škoda 9Tr, u autobusů Škoda ŠM 11 a u tramvají Tatra T3). Název zastávky byl uveden "Sportka", linky A, B, C, D, E. Místo jízdních řádů byl vystaven reklamní materiál.
Všechny reklamní označníky byly umístěny tak, že stničení prostředků veřejné hromadné dopravy u nich nebylo možné.
Označníková reklamní akce Sportky byla jen krátkodobá a brzy po svém umístění byly trolejbusové sloupky opět sneseny.

Zpět na hlavní stranu